Press "Enter" to skip to content

k-tool

“k-tool” is located in the hall of HQ office of PPF group. It is made of solid steel plates, stainless steel and acrylic. Graphs are reflected by mirrors on a latex canvas. The machine is connected to the network and visualizes trend of current values.

“k-tool” je umístěna v chodbě kanceláře vedení skupiny PPF. Je vyrobena z masivních ocelových plátů, nerezi a akrylu. Pomocí zrcadel promítá grafy na plátno. Stroj je napojen na síť a visualizuje trend aktualních hodnot.

last image: graph, “number of employees currently registered in PPF systems, hourly figures”

Thanks for an excellent cooperation / Děkuji za vynikající spolupráci: Tomáš Arnaudov, Tomáš Suchan, Pavel Růžička.