Press "Enter" to skip to content

Laser Screen Printing / 2014

The project entitled ‘laser screen printing’ is an innovative development in the traditional technique of screenprinting. Instead of using film, a stencil and exposing the screen with diffuse light, it uses cutting-edge technology. The exposure of the screens is produced by the ray of a carefully directed UV laser projector; the emulsion on the screen is thus hardened by a directly projected laser graphic. The instrument was developed according to the artist’s concept by the pebe/lab studio, of which he is a member.
All the prints have been created in strictly limited series, most of them in editions numbering between two and four, on high-quality paper measuring 101 x 72cm. They have several colour layers including phosphorous paint that slowly radiates back the light it has absorbed.
If you are interested in finding out more about this printmaking technique or wish to purchase any works, please contact the artist by e-mail.

Projekt s pracovním názvem „laser screen printing“ dále rozvíjí tradiční techniku sítotisku. Na místo osvitu síta pomocí rozptýleneho světla a filmu či šablony, používá inovativní technologii. Osvit sítotiskových sít vykonává paprsek cíleně směřovaného UV laser projektoru, emulzi na sítu tak vytvrzuje přímo promítaná laser grafika. Nástroj byl vyvinut dle konceptu autora ve studiu pebe/lab jehož je členem.
Všechny tisky jsou tištěny ve velmi limitované sérii, většinou o pouhých 2 a 4 ks na kvalitní papír o rozměrech 101×72 cm, několika vrstvami barev včetně světlo pomalu zpět vyzařující fosforové. V případě dalšího zájmu o tuto novou techniku tisku či díla samotná kontaktujte autora e-mailem.

This project was part of solo exhibition at GASK in the year 2014. | Projekt byl součástí samostatné výstavy v GASKu v roce 2014.

pokopbartonicek.comfoto: Lukas Prokupekedit: pebe

pokopbartonicek.comfoto: Lukas Prokupekedit: pebe

pokopbartonicek.comfoto: Lukas Prokupekedit: pebe

pokopbartonicek.comfoto: Lukas Prokupekedit: pebe

pokopbartonicek.comfoto: Lukas Prokupekedit: pebe