“Pozadí událostí” – cooperation with Jan Hřebejk

Just before Covid, in January 2020, Jan Hřebejk called me. While I was dumbfounded on the phone, “The director” rang out. He outlined what kind of series he was preparing and would need my help to select suitable artworks for the film and, simply put, hit the right artistic environment.

We met the next week, the three of us and Petr Jarchovský, in New York in Harlem, for a Sunday mass with the gospel. It just so happened that we were traveling there at the same time.

At lunch together, we confirmed that my work Vibrator (2007-2012), paintings by Aleš Brázdil, drawings by Lenka Chánová, and works by others would play in the series. Well, Jan also told me that he would like me to play the character of the artist Skalák. I enjoyed it, so I took it.

After lunch, we visited Miloš Forman’s apartment; Mrs. Martina hosted us in the legendary Hampshire/Essex House. The funny thing was that the day before that, I was taking pictures of sculptures for my mom’s book in the barracks across the corner from Central Park, roughly on the same floor. That publication will also be published this year. The world seemed small to me then, but from today’s point of view, it was also a little more in order.

One full day of filming Pozadí událostí took place in Ex Post. We had Dita Malečková present the staged opening, who recited a curatorial text written by artificial intelligence. The partner in my minor role, the gallerist, was played by Prokop Svoboda. The most fun was probably filming with Katarzia in the artist’s studio. We know each other well, so it was fun on the set.

The series Pozadí událostí touches on sensitive topics with detailed precision. Gender, me too, sexuality, petty-bourgeoisie, prejudice, xenophobia, i.e., serious stuff, but at the same time, it’s a fun TV detective story, so there’s a good chance that the essential element will get right where it belongs.

The film stars, for example, my favorites, Martha Issová and Petra Hřebíčková, but also Jan Slovák, who played the main character in the legendary film Kouř!

You can watch Pozadí událostí events from this Sunday evening on ČT1.

All epoisodes free to watcvh on web of Czech national TV.


Těsně před Covidem, v lednu 2020, mi volal Jan Hřebejk. Když jsem nechápavě mlčel do telefonu, ozvalo se „Ten režisér.“ Nastínil mi, jaký připravuje seriál a že by ode mě potřeboval pomoct do snímku vybrat vhodná umělecká díla a jednoduše řečeno trefit správně umělecké prostředí.

Potkali jsme se hned další týden, všichni tři i s Petrem Jarchovským, v New Yorku v Harlemu, na nedělní mši se super gospelem. Zrovna to tak vyšlo, že jsme tam cestovali ve stejnou dobu.

Na společném obědě jsme si potvrdili, že si v seriálu zahraje mé dílo Vibrátor (2007-2012), malby Aleše Brázdila, kresby Lenky Chánové a práce dalších. No a taky tam na mě Jan vybalil, že by rád abych postavu umělce Skaláka hrál já. Bavilo mě to, a tak jsem to vzal.

Po obědě jsme vyrazili na návštěvu bytu Miloše Formana, v legendárním Hampshire/Essex House nás hostila paní Martina. Vtipný bylo, že den před tím jsem v baráku přes roh Centrál parku fotil, zhruba ve stejným poschodí, sochy do knihy mé mámy, ta publikace vyjde taky letos. Svět se mi tehdy zdál strašně malej, z dnešního pohledu byl taky o něco víc v pořádku.

Jeden celý natáčecí den Pozadí událostí proběhl v Ex Post. Inscenovanou vernisáž jsme nechali uvést Ditu Malečkovou, která recitovala kurátorský text napsaný umělou inteligencí. Parťáka mé drobné role, galeristu, hrál Prokop Svoboda. Asi nejzábavnější bylo společné natáčení i s Katarzií v ateliéru umělce. Známe se dobře a tak na place byla sranda.

Pozadí událostí se s pečlivou přesností dotýká citlivých témat; genderu, me too, sexuality, maloměšťáctví, předsudků, xenofobie, tedy vážných věcí, ale současně je to zábavná televizní detektivka, a tak je tu velká šance, že to podstatné se dostane právě tam kam má.

Ve snímku hrají např. mé oblíbenkyně Martha Issová a Petra Hřebíčková, ale třeba i Jan Slovák, co hrál hlavní postavu v legendárním Kouři!

Sledovat Pozadí událostí můžete od této neděle večer na ČT1.