The Resilience multiplications

Resilience is an attribute that was needed more this year than ever before. I am currently finishing a light object, which also includes typography, that I sculpted and printed. Before the Resilience could be seen, I prepared a limited series of screen-prints on paper and T-shirts. They will remind us to take care of ourselves to manage the pitfalls.

The T-shirt is only 10 pieces per design in a given size, price 850 CZK.
Paper B2 (70 x 50 cm), edition of 44 pieces, price CZK 3,500.
Paper B1 (100 x 70 cm), edition 11 pcs, price on request.

Odolnost je vlastnost, která byla letos zapotřebí víc než kdy před tím. Aktuálně dokončuji světelný objekt, jehož součástí je i typografie, kterou jsem modeloval a tiskl. Než bude Resilience k vidění, připravil jsem limitovanou sérii sítotisků na papír a trička. Budou připomínat, že pro zvládnutí nástrah je třeba o sebe dbát.

Triček je pouze 10 ks na design v dané velikosti, za 850 Kč.
Papír B2 (70 x 50 cm), edice o 44 ks, cena 3.500 Kč.
Papír B1 (100 x 70 cm), edice o 11 ks, cena na dotaz.