(CZ) Nepřetržitá přitažlivost experimentu – profil v časopise Cinepur

“Dnes, kdy je pohyblivý obraz všudypřítomný, řada umělců s ním pracuje jako se součástí experimentálních světelně-kinetických instalací, které mohou fungovat v interiéru galerií i na veřejných prostranstvích, kde se stávají součástí urbánního informačního toku. Jedním z mladých českých tvůrců, který se ubírá tímto směrem, je Prokop Bartoníček (*1983, Praha), mezi jehož projekty patří například Network Streetart realizovaný v Praze v roce 2007.” …

Sylvie Poláková, Cinepur č. 101 – 9/2015, Český talent, profil
PDF s článkem ke stažení.