“Ostrve”, a sculpture permanently placed in a public space in Prague.

(Česky níže.)

This Wednesday, my new work will be “revealed,” or better yet, light up. It’s my very first sculpture permanently placed in a public space. Ten-meter pylons reflect the sun during the day and create a geometric abstraction at night. This light object now dominates the corner of Plzeňská and Mozartova streets in Prague’s Smíchov, and on Wednesday, December 13, at 5:30 PM, there will be its ceremonial lighting.


When I was approached in 2022 by the A.LT Architekti studio (through Mr. Kamil Nábělek) participated in a competition selecting a suitable artwork for a residential building in Smíchov; it was clear which path to take. My goal was not to use the building as a pedestal for my intention. I decided to adequately complete this quality building and work in favor of architecture, especially its surroundings.

While Plzeňská Street officially begins closer to Anděl, the feeling starts precisely with this house. The final work had to assert itself both during the day and at night without disrupting the character of the surroundings. Dealing with the corner of Plzeňská was a challenge for me.

I greatly thank A.LT Architekti and their broader team for the opportunity and trust, my locksmith master Zdeněk Klein (with whom I have collaborated for almost two decades) for his precise and persistent work, and last but not least, the enlightened investor IP Polná s.r.o., for the “freehand” and support during the realization.


Tuto středu se „odhalí“, nebo lépe řečeno rozzáří, mé nové dílo. Je to má vůbec první socha umístěná trvale do veřejného prostoru.
Desetimetrové stožáry odráží Slunce během dne a vytváří geometrickou abstrakci během noci. Tento světelný objekt nově dominuje nároží ulic Plzeňská a Mozartova na pražském Smíchově a ve středu 13. 12. v 17 hodin dojde k jeho slavnostnímu rozsvícení.


Když jsem byl v roce 2022 osloven studiem A.LT Architekti (prostřednictvím pana Kamila Nábělka), abych se účastnil soutěže, která měla vybrat vhodné dílo na obytnou budovu na Smíchově, bylo jasné, jakou cestou se vydat. Nebylo mým cílem budovu použít jako sokl pro vlastní záměr. Rozhodl jsem se tento kvalitní dům adekvátně dokončit, pracovat ve prospěch architektury a zejména jejího okolí.

Ulice Plzeňská začíná sice blíže k Andělu, pocitově však právě tímto domem. Výsledná práce se musela umět prosadit během dne i během noci, ale ani v jednom případě nesměla narušovat ráz okolí. Pojednat nároží Plzeňské, to byla pro mě výzva.

Moc děkuji A.LT Architekti a jejich širšímu týmu za příležitost a důvěru, mému zámečnickému mistru Zdeňkovi Kleinovi (s kterým spolupracuji bezmála dvě dekády) za jeho přesnou a vytrvalou práci, a v neposlední řadě osvícenému investorovi IP Polná s.r.o., za „volnou ruku“ a podporu při realizaci.