Flash-face, 2014

The art installation “Flash-face” was a part of my solo exhibition, held in 2014 in the historical spaces of the Gallery of the Central Bohemian Region (GASK). I focused on the memory of used materials, where a light source in various forms solely conducted the information records.
This work allows visitors to expand their clear understanding of where the boundaries lie between images of reality, memories, and imagination.
Dílo Flash-face bylo v roce 2023 vystaveno v rámci programu Lidické galerii.

Instalace Flash-face byla součástí mé samostatné výstavy, připravené v roce 2014 pro historické prostory Galerie Středočeského Kraje (GASK). V souboru prací jsem see zabýval pamětí užitých materiálů, kdy zápis informací probíhaly výhradně zdrojem světla, a to v různých formách.
Toto dílo účastníkům bourá jasnou představu o tom, kde hraničí obrazy reality, vzpomínky a imaginace.
Flash-face was exhibited in 2023 as part of the Lidice Gallery program.