(CZ) O účati na prvním ročníku festivalu Signal, 2013

Byl jsem vedením festivalu osloven, abych na Signalu prezentoval můj dřívější projekt MIRRSAIC, který pracuje se slunečním světlem. To by ale MIRRSAIC byl jedinou instalací určenou pro denní světlo a to by situaci značně komplikovalo.

Delší dobu jsem v hlavě nosil návrh poměrně komplexní vizuální sestavy, která čekala na svůj čas. Často střídám technologie a média, hledám nové formy. Vždy se snažím, aby efekt forem nepřehlušil sdělení, obsah.
Nelze však zatajit mojí nekončící snahu o experiment, kterému dám nyní větší prostor v naší nové formaci. Výzvu festivalu Signal jsem nevyužil jako sólista, ale dal příležitost našemu novému společnému seskupení “pebe/lab”, které se formovalo poslení dva roky. Měl jsem možnost setkat se v plném nasazení s famózním hardware konstruktérem Tomislavem Arnaudovem a excelentím coderem Palo Rusnákem.
Dříve jsem se snažil všechna má díla realizovat i po stránce technické sám, dalo mi to hodně zkušeností, které mi jsou velkou oporou. V poslední době je však více než jasné, že sám na všechny realizace nestačím a jsem rád, že jsem konečně narazil na kolegy, u kterých nemám pocit, že bych přinášel nepoměrně víc.

Instalace Phosphor 360 ver. B je prototypem nového vizuálního mechanizmu, který propojuje laser projekci, mapping a generativní motion graphics společně s energii akumulujícím materiálem.
Japonský umělec a technolog Daito Manabe již dříve testoval UV laser ve spojení s fosforovým povrchem projekční plochy. Instalace P360B využívá UV laser také, je však umístěn na 360° rotující hlavě a je tak schopen pokrýt vybraná místa prostoru.
V reálném čase vygenerovaná grafika je tak promítána na v okolí umístěné tvary. Silný UV paprsek pak nabíjí fosforový povrch geometrických objektů, který pak energii vyzařuje v podobě viditelných struktur, kompozic a obrazů.

Festival Signal je adekvátní příležitostí, kde lze diváky seznámit s touto novou světelnou formou. Vybral jsem k této příležitosti jezírko v zahradě ve Vojanový sadech, kde rozehrajeme trochu fantasktní a tajuplnou scenérii. Po posledních letech strávených nad vybalancovanými koncepty se vrhám k efektnímu společnému počinu, který bude zábavnou a tajemnou podívanou.

Seskupení pebe/lab vzniklo v roce 2012 spojením sil Prokopa Bartoníčka, Tomislava Arnaudova a Pavla Rusnaka. Experimentální trojice generuje visuální technologické koncepty a řešení, která nacházejí uplatnění ve volné tvorbě i v zakázkách.