Press "Enter" to skip to content

Nepřetržitá přitažlivost experimentu – profil Cinepur

Prokop Bartoníček – Nepřetržitá přitažlivost experimentu
Sylvie Poláková – Cinepur č. 101 – 9/2015 – Český talent – profil

Dnes, kdy je pohyblivý obraz všudypřítomný, řada umělců s ním pracuje jako se součástí experimentálních světelně-kinetických instalací, které mohou fungovat v interiéru galerií i na veřejných prostranstvích, kde se stávají součástí urbánního informačního toku. Jedním z mladých českých tvůrců, který se ubírá tímto směrem, je Prokop Bartoníček (*1983, Praha), mezi jehož projekty patří například Network Streetart realizovaný v Praze v roce 2007. …

PDF: prokop bartonicek - profil - cinepur 101-09-2015
Cinepur archive: http://cinepur.cz/article.php?article=3440