k-tool / commissioned by PPF group


I had the honor to work on an interactive installation for a special client. “k-tool” is located in the hall of VIP office of PPF group. It is made of solid steel plates, stainless steel and acrylic. Graphs are reflected by mirrors on a latex canvas. The machine is connected to the network and visualizes trend of current values.

Měl jsem čest pracovat na interaktivní instalaci pro výjimečného klienta. “k-tool” je umístěna v chodbě VIP kanceláře skupiny PPF. Je vyrobena z masivních ocelových plátů, nerezi a akrylu. Pomocí zrcadel promítá grafy na latexové plátno. Stroj je napojen na síť a visualizuje trend aktualních hodnot.

last image: graph, “number of employees currently registered in PPF systems, hourly figures”

produced by “pebe interactive s.r.o.

thanks for an excellent cooperation / děkuji za vynikající spolupráci: Tomáš Arnaudov, Tomáš Suchan, Pavel Růžička (all from Brmlab Prague)