Rozhovor o Jller na Ars Electronica 2016 – Radio Wave

Rozhovor, audio, 10 min — Když jsme s Benem před několika měsíci zveřejnili videodokumentaci naši instalace Jller, strhla se lavina mezinárodního mediálního zájmu. Dostali jsme se do časopisu WIRED i Popular Science. Díky globálnímu hype o Jller projevila zájem i DVTV. Stroj byl ale tou dobou již uskladněn a tak jsme českým novinářům (půl roku po výstavě v Ex Post) neměli, dle jejich úsudku, co nabídnout.
Jediné české rozhovory tedy proběhli s Vltavou a později s Rádiem Wave. O stroji, jeho poslání, ocenění na Ars Electronica a zákulisí tohoto slavného festivalu jsem v rakouském Linci vyprávěl Lence Morávkové (Radio Wave).

2015 – hotovo!

Když jsem zde před rokem psal “Last and quite days of a challenging year. I’m ready for the next one!” tak jsem opravu netušil o čem mluvím..
Den po tom, co jsem na únorovou BONES dostal do Braníku kolem 2000 lidí tramvajema jsem si na třikrát zlámal nohu o obrubník, velmi zle – v kotníku, holeni i lejtku! Nebýt toho, že jsem si v nemocnici Na Františku vyžádal rentgeny a neupozornil na nedostatky, jistě bych už nikdy nechodil.
V ty dny jsem se dozvěděl, že jsem na Praze 1 uspěl se záměrem na pronájem nemovitosti – bývalá pošta v Příčné 1 se začala měnit v Ex Post. V Tomayerce do mě po druhý a na vždy namontovali čtvrt kila titanu, následovala rehabilitace a v poště přípravy mezinárodního fora Packet 1. Napsal jsem můj vůbec první grant na magistrát a ten pro příští rok pošty i získal. Po mejdanu dekády ve Varech následovalo pár drobností jako custom světla pro Fashion Week, pebe/lab, první výstavy v Příčný, etc.
Po zjištění kladného vyrozumění žádosti o podporu projektu Ignorance česko-německým fondem začal fofr. Stroj Jller jsme s klukama museli postavit za dva měsíce, více času na vyčerpání grantu co nakonec prokryl jen cca 20% nákladů nebylo.
Málo co mě po tomhle roce uklidňuje líp než pohled na stroj co třídí kamení .))
“Last and quite days of a challenging year. I’m ready for the next one!”

1914417_10154419895198976_1699575691362483955_n

Nepřetržitá přitažlivost experimentu – profil Cinepur

Prokop Bartoníček – Nepřetržitá přitažlivost experimentu
Sylvie Poláková – Cinepur č. 101 – 9/2015 – Český talent – profil

Dnes, kdy je pohyblivý obraz všudypřítomný, řada umělců s ním pracuje jako se součástí experimentálních světelně-kinetických instalací, které mohou fungovat v interiéru galerií i na veřejných prostranstvích, kde se stávají součástí urbánního informačního toku. Jedním z mladých českých tvůrců, který se ubírá tímto směrem, je Prokop Bartoníček (*1983, Praha), mezi jehož projekty patří například Network Streetart realizovaný v Praze v roce 2007. …

PDF: prokop bartonicek - profil - cinepur 101-09-2015
Cinepur archive: http://cinepur.cz/article.php?article=3440

solo exhibition at GASK

Prokop Bartoníček 49° 56.822, 15° 15.870; 2014 GASK

Rád bych vás pozval na moji samostatnou výstavu v Galerii Středočeského kraje (GASK). Vernisáž proběhne v sobotu 5.4. v Kutné Hoře a expozice potrvá do 28.6. 2014.

I would like to invite you to my solo exhibition at the Gallery of the Central Bohemian Region (GASK). The opening will take place on Saturday 5th April in Kutná Hora and the exhibition will be open until 28.06 2014.

CATALOGUE / KATALOG - PDF (cz, en)

so/sat 5.4. 2014, 17h

Galerie Středočeského kraje

Barborská 53/24, 284 01 Kutná Hora

gask_fly_001mfacebook event

Výstava s názvem „49° 56.822, 15° 15.870“ (odvozeným od souřadnic místa jejího konání)je trojdílným site-specific projektem, připraveným přímo pro jedinečné prostory Galerie Středočeského kraje – konkrétně pro barokní lékárnu a lázně Jezuitské koleje. Všechna tři díla balancují na hraně technologického průzkumu a konceptuálního umění. Hlavní instalace využívá UV laser projektor vlastní konstrukce – paprsky světla odrážející se o rozvlněnou vodní hladinu opisují abstraktní struktury na fosforovou plochu. Další dílo zasahuje do klasického procesu sítotisku a spojuje tak starou řemeslnou formu s dnešním fenoménem tzv. generative graphics. Poslední dílo pak jednoduchým zábleskem světla nahraje do očního pozadí diváka na krátkou chvíli jeho vlastní tvář, a otevírá tak polemiku o křehké hranici mezi obrazem reality a představou lidské mysli.

Prokop Bartoníček (*1983) patří k mladé generaci současných umělců, kteří uplatňují nejnovější technologické inovace jako přirozený vyjadřovací prostředek. Jejich tvůrčí arénou není ateliér, ale celá globální komunikační síť. Na rozdíl od mnoha jeho vrstevníků se Bartoníček však neodpoutává od prožitých rozměrů lidského bytí, neodplouvá do umělých rovin virtuální reality. Cílem jeho tvorby je naopak promyšlená (přitom stále experimentální) konfrontace uhrančivě dokonalého projevu elektronických médií a neméně fascinujícího „pravého“ světa člověka a přírody. Ve vzniklém dialogu mezi těmito sférami jde autorovi především o odkrývání procesů odehrávajících se jak v lidské mysli, tak v přírodě a vesmíru. Podněcuje tak v naší představivosti vědomí o zákonitostech (ale také o nepředvídatelných jevech), které podmiňují hmatatelný rámec lidské civilizace a koneckonců i nedozírné pohyby kosmu.

Bartoníček’s exhibition entitled ‘49° 56.822, 15° 15.870’ (taken from the coordinates of where it’s located) is a three-part site-specific project put together specially for the unique spaces of the Gallery of the Central Bohemian Gallery – specifically for the Baroque pharmacy and the spa room of the Jesuit College. All three pieces are poised on the boundary between technological research and conceptual art. The main installation uses a UV laser projector whose construction the artist made himself – the rays of light reflecting off the rippled water’s surface draw abstract structures on a phosphorescent surface. The second work involves the classical technique of screenprinting, combining a traditional printmaking form with the current phenomenon of generative graphics. Using a simple flash of light, the third piece ‘records’ a momentary image of viewers’ faces in their own retinas, raising questions about the delicate borderline between the image of reality and an idea conjured by the human mind. 

Prokop Bartoníček (*1983) belongs to the young generation of contemporary artists who use the latest technological innovations as a natural means of expression.  Their creative arena isn’t the studio but the entire global communications network. In contrast to many of his contemporaries, Bartoníček doesn’t disengage from the experienced dimensions of human being; he doesn’t journey off into the artificial realm of virtual reality. His work is, instead, focused on a carefully considered (though continually experimental) juxtaposition of the captivatingly perfect expression of electronic media and the no less fascinating ‘real’ world of humanity and nature. In the dialogue between these two spheres, Bartoníček is primarily concerned with revealing the processes that take place in the human mind, in nature and the universe. In doing so, he stimulates in our imagination an awareness of the laws (but also unpredictable phenomena) that determine both the tangible framework of human civilisation and the incalculable motions of the cosmos.

Richard Drury (hlavní kurátor / chief curator GASK)

Phospohor 360 ver. B at TRAFAČKA 7

TRAFAČKA 7

Rád bych vás pozval na společnou výstavu ku sedmému výročí volného kolektivku Trafačka v Praze, na které se účastním s projektem Phospohor 360 ver. B (pebe/lab).

I would like to invite you to a group exhibition on the occasion of the 7th anniversary of independent collective Trafačka in Prague. I’m going to participate with the project Phosphor 360 ver. B (pebe/lab). 

Prokop Bartoníček

(pebe/lab team: Prokop Bartoníček, Tomislav Arnaudov, Pavol Rusnák)

 

vernisáž / opening: 

Galerie Trafačka, 5.12. 2013, 19h, Kurta Konráda 1, Praha 9

 

Umělci / Artists: Alena Anderlová, Prokop Bartoníček, Tomáš Bařinka, Hza Bažant, Kateřina Bažantová/Ktaiwanita, Bior, Christian Bulmahn, Leo Stroka Ceballos, Michal Cimala, Martha Cooper, Linda Čihařová, Yves Degoyon, Markéta Dlouhá Márová, Saša Dlouhý, Brad Downey, Veronika Drahotová, Filip Dvořák aka Phoe, Kateřina Dvořáková, Epos 257, Václav Girsa, Viola Glowacka, Igor Grimmich, H3T architekti, Matěj Hájek, Terezie Honsová, Robert Houzar, Jakub Hubálek, Martina Chloupa, Mario Chromý, Martina Chwistková, Blanka Jakubčíková, Jakub Janovský, Lukáš Ježek, Josefína Jonášová, Jan Kaláb aka Cakes aka Point, Martin Káňa, Jan Kloss, Michal Kohút, Jitka Kopejtková, Filip “Rio” Kovařík, Martin Krajc, Jiří Lauterkranc, Kristýna Malovaná, Karel Masař, Linda Mikolášková, Marek Nenutil – Openmindz360, Jakub Nepraš, Carlos No, Tets Ohnari, Ondřej Oliva, Bet Orten, Pasta Oner, Jan Padyšák, Magdalena Peševová, Jana Polášková, Stanley Povoda, Pravá radost, Michal Pustějovský, Martin Routa, Martin Salajka, Sany, Nikola Semotánová, Ondřej Skala, Tomáš Skála, Ira Svobodová, Pavel Šebek, Michal Škapa aka Tron, Pavel Tichoň, Tomáš Tichý, Vladimír Turner, Spord Ufo, Mikuláš Ungár, Martin Vala, Vladimír 518, Jan Wolfchen Vlček, Petr Voříšek, X-Pes, Jan Zajíček, Aleš Zemene

O účati na Signal festivalu 2013 a instalaci Phosphor 360B

Byl jsem vedením festivalu osloven, abych na Signalu prezentoval můj dřívější projekt MIRRSAIC, který pracuje se slunečním světlem. To by ale MIRRSAIC byl jedinou instalací určenou pro denní světlo a to by situaci značně komplikovalo.

Delší dobu jsem v hlavě nosil návrh poměrně komplexní vizuální sestavy, která čekala na svůj čas. Často střídám technologie a média, hledám nové formy. Vždy se snažím, aby efekt forem nepřehlušil sdělení, obsah.
Nelze však zatajit mojí nekončící snahu o experiment, kterému dám nyní větší prostor v naší nové formaci. Výzvu festivalu Signal jsem nevyužil jako sólista, ale dal příležitost našemu novému společnému seskupení “pebe/lab”, které se formovalo poslení dva roky. Měl jsem možnost setkat se v plném nasazení s famózním hardware konstruktérem Tomislavem Arnaudovem a excelentím coderem Palo Rusnákem.
Dříve jsem se snažil všechna má díla realizovat i po stránce technické sám, dalo mi to hodně zkušeností, které mi jsou velkou oporou. V poslední době je však více než jasné, že sám na všechny realizace nestačím a jsem rád, že jsem konečně narazil na kolegy, u kterých nemám pocit, že bych přinášel nepoměrně víc.

Instalace Phosphor 360 ver. B je prototypem nového vizuálního mechanizmu, který propojuje laser projekci, mapping a generativní motion graphics společně s energii akumulujícím materiálem.
Japonský umělec a technolog Daito Manabe již dříve testoval UV laser ve spojení s fosforovým povrchem projekční plochy. Instalace P360B využívá UV laser také, je však umístěn na 360° rotující hlavě a je tak schopen pokrýt vybraná místa prostoru.
V reálném čase vygenerovaná grafika je tak promítána na v okolí umístěné tvary. Silný UV paprsek pak nabíjí fosforový povrch geometrických objektů, který pak energii vyzařuje v podobě viditelných struktur, kompozic a obrazů.

Festival Signal je adekvátní příležitostí, kde lze diváky seznámit s touto novou světelnou formou. Vybral jsem k této příležitosti jezírko v zahradě ve Vojanový sadech, kde rozehrajeme trochu fantasktní a tajuplnou scenérii. Po posledních letech strávených nad vybalancovanými koncepty se vrhám k efektnímu společnému počinu, který bude zábavnou a tajemnou podívanou.

P360B

Seskupení pebe/lab vzniklo v roce 2012 spojením sil Prokopa Bartoníčka, Tomislava Arnaudova a Pavla Rusnaka. Experimentální trojice generuje visuální technologické koncepty a řešení, která nacházejí uplatnění ve volné tvorbě i v zakázkách.

17.-20.10. 2013 | 19-23h
Vojanovy sady, Praha
https://www.facebook.com/events/744614952221389
Autoři přítomni každý z večerů, krom pátku 18.10.
Artists are present in person all days except friday 18th.

meeting Prokop and Pavel at Ars Electronica

“It’s the time to get wasted with all the other geeks!”

This year together with Prokop’s colleagues from pebe/lab Tomislav Arnaudov and Pavol Rusnák.

the “plan”
1] 21:00 – Tabula Rasa at Time’s Up Laboratories /
http://timesup.org/tabularasa
2] 0:30 (prox) – meeting at Zum Rothen Krebsen

Prokop Bartoníček
http://www.prokopbartonicek.com/
http://www.pebe.cz/lab
http://www.22presents.com/

Pavel Sedlák
http://www.signalfestival.com/en

facebook event

golden tiger prague