Artmix – interview about past works, national TV, 2011

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QlAB-gBB8HA[/youtube]

[CZ only:] 52 minut o výtvarném umění – Výstava měsíce: První česká retrospektiva Gabriela von Maxe – Portrét: Robert V. Novák, grafický designér, scénograf a fotograf – Talent měsíce: Prokop Bartoníček na bienále ENTER – Reportáž: Grafický styl nezávislých magazínů nabízí BigMag v DOXu – Artfór a Artipy

Jako VÝSTAVU MĚSÍCE jsme vybrali Západočeskou galerii v Plzni, která představuje malíře českého původu Gabriela von Maxe. Proslavil se svým pojetím oduševnělé ženské krásy, inovacemi náboženské malby, zájmem o spiritismus a darwinismus a obrazy opic. MLADÝ TALENT je absolventem pražské Uměleckoprůmyslové školy a jeho poslední instalace bude vystavena na bienále ENTER. A je pravda, že Prokop Bartoníček už svými nápaditými projekty dokázal vzbudit pozornost na umělecké scéně. ROZHOVOR vedeme s jednou z nejvýraznějších osobností českého poválečného umění, Adrienou Šimotovou, o jejích současných výstavách. REPORTÁŽ jsme natočili z expozice BigMag v DOXu, která zachycuje vývoj grafického stylu nezávislých magazínů ve dvaceti letech po sametové revoluci. Robert V. Novák, čerstvý držitel ocenění Grafický designér roku 2010, se představí v PORTRÉTU a pořad doplní jako obvykle ARTFÓR a ARTIPY.

celý pořad

režie: David Kořínek, kamera: Miroslav Vránek, vyrobila Česká Televize (c) 2011

Urna in Komfort Mag 5

Komfort bodyfit. Close fitting and precise, as fitting questions sometimes tend to be. Try it for yourself, with all its sweatiness, bodily anomalies, carnality, and seductiveness. Everyone who has a body will be able to relate to it! But also those who haven’t – for them, we have a well-fitting urn.
The fifth issue of the visual magazine shies away from photographs and emphasizes illustrations. In the current issue, you’ll find an exclusive set from Martin Kubát, watercolor paintings by Veronika Vítková, pictures by Jan Vytiska, sketches by the Argentine illustrator Irana Douer, hygiene of Yulia Yakhushova; also an interview with the film critic Kamil Fila, as well as a tip for an urn that reflects your personality by Prokop Bartoníček. Michal Adamovský supplies photographs of Yoga portraits, still life photos are provided courtesy of Ivan Pinkava. 150 pages, fully bilingual texts (Czech and English).
Enjoy your physicality with Komfort.

PDF to read.

Komfort na tělo. Skvěle padnoucí a přesný, jak už otázky na tělo bývají. Zkuste si ho na vlastní kůži i se vším potem, anomáliema, tělesností a svůdností. Protože v tomhle čísle se najde úplně každej, kdo má tělo. A vlastně i ten, kdo už žádný tělo nemá. Na toho čeká dobře padnoucí urna.
V pořadí již páté vydání vizuálního magazínu tentokrát šetří fotografiemi a nabízí převážně ilustrace. V aktuálním vydání najdete exkluzivní soubor od Martina Kubáta, akvarely Veroniky Vlkové, malby Jana Vytisky, skici argentinské ilustrátorky Irany Douer, hygienu Yulii Yakhushové a také rozhovor s filmovým publicistou Kamilem Filou plus tip na urnu, která umí vyjádřit vaši osobnost od Prokopa Bartoníčka. Fotografické jogínské portréty dodal Michal Adamovský a kromě nich se v čísle ještě objeví nová zátiší Ivana Pinkavy. 150 stran, texty v kompletní dvojjazyčné (české a anglické) verzi. Dejte si do těla. S Komfortem.